CirBES erbjuder

Utöver de tjänster som presenteras på denna sida erbjuder CirBES även stöd utifrån er organisations specifika förutsättningar. Kontakta oss!

Förståelse och kunskap i cirkulära affärsmodeller

Executive workshop: En workshop som fokuserar på grundläggande koncept, drivkrafter och möjligheter med cirkulära affärsmodeller. I denna workshop ingår att identifiera era styrkor, svagheter och nödvändiga steg för en förändring, genom en serie av övningar.

Träning med fokus på operationer: Utöver grundläggande koncept, drivkrafter och möjligheter med cirkulära affärsmodeller ger denna workshop en fördjupad förståelse av cirkulära affärsmodeller. Baserad på filosofin “I Hear and I Forget, I See and I Remember, I Do and I Understand” har CirBES har utvecklat ett spel för en praktisk övning i en interdisciplinär miljö. Genom att uppleva olika scenarier och beslutsfattande kommer deltagarna att ges en djupare förståelse för relevanter aspekter av övergången från linjär till cirkulära affärsmodeller. Se PDF på engelska.

Assessment och analyser

Circularity quick-check: Denna assessment passar om ni funderar på er beredskap för cirkulära affärsmodeller. CirBES erbjuder en snabb bedömning baserad på ett standardiserat förfarande. Denna bedömning är tillräcklig för att identifiera centrala aspekter och viktiga frågeställningar som behöver belysas ytterligare.

Circularity in-depth analysis: Baserad på er affärsmodell, produktdesign, försörjningskedjor och IT-stöd så kan CirBES skapa en detaljerad bild av ert nuvarande sätt av att göra affärer. Resultatet av denna djupgående analys är att ni fastställer er potential för en cirkulära affärsmodell och ger er ett beslutsstöd för eventuell implementation.

Implementation

End-to-end och advisory support: CirBES erbjuder att leda och koordinera ett helt implementeringsprojekt eller stödja med en rådgivande roll. Detta ger er tillgång till CirBES metoder och best practices inom området. Alla aktiviteter hanteras för att maximera värdet ur både ekonomiska och miljömässiga perspektiv.

Kontakta oss

0 708 43 60 75

E-postadress