Om CirBES

Vi brinner för en hållbar framtid, med både ekonomiskt välstånd och omtanke om vår miljö.

Vi arbetar med utveckling av alternativa affärsmodeller, med fokus på hållbar ekonomisk konkurrenskraft, för tillverkningsindustrin. Krympande resurser och sämre miljö ställer krav på återanvändning av resurser och denna återanvändning ger potentiella fördelar för tillverkningsindustrin. CirBES arbetar med cirkulära system, som både har potential att kunna revolutionera tillverkningsindustrin och som står för ett helt nytt sätt att ”göra affärer”. CirBES vision växte fram inom ramen för ett forskningsprojekt kring cirkulär ekonomi. Våra grundare insåg förändringspotentialen med cirkulära affärsmodeller och behovet av att hjälpa företag att accelerera införandet av dessa affärsmodeller. Så grundades CirBES! Med ett ingenjörsperspektiv för att hitta ekonomiskt konkurrenskraftiga och miljövänligt genomförbara lösningar gick vi vidare systematiskt. Vi analyserade flera enskilda bolag och dess hela tillverkningsprocesser i ett systemperspektiv: affärsmodell, produktdesign, leveranskedja och IT infrastruktur. Detta blev grunden i den know-how CirBES har. CirBES erbjuder konsulttjänster för att möjliggöra en smidig övergång från linjärt till cirkulärt system. I denna “bottom-up” -strategi säkrar vi konkurrenskraft och ledarskap hos våra kunder inom tillverkningsindustrin.

CirBES fungerar som förändringskatalysatorer och processtöd för tillverkningsindustrin. CirBES erbjuder stöd i hanteringen av komplexiteten i övergången från linjär till en cirkulär systemet. Vår erfarenhet och know-how säkrar ett stöd genom hela processen mot ett cirkulärt arbetssätt för att förstå behoven, analysera potential och genomföra lösningar. CirBES vision av cirkulär ekonomi är en helt regenerativ industriella världen där miljömässig hållbarhet banar väg för ekonomiska möjligheter och välstånd.

Våra medarbetare är ingenjörer från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har en bakgrund inom tillverkning och hållbarhet. Forskning är både vårt yrke och vår passion, och det som har motiverat oss att omvärdera tillverkningsindustrins roll i den socioekonomiska hållbarheten i våra samhällen. Vi har varit en del av utvecklingen av en ny paradigm- ”Resource Conservative Manufacturing” – ett nytt sätt att tillverka. En ny strategi som strävar efter att bevara våra ändliga naturresurser men ändå vara mycket konkurrenskraftig både ekonomiskt och miljövänligt.

CirBES grundas av ett ungt och tvärvetenskapligt team med en mycket öppen inställning. Läs mer…

linija150x10

CirBES Grundare

Saman Amir

Kundrelationer & Marketing

linkedin

CirBES grundades 2014 men Samans intresse för hållbarhet går tillbaka till 2002, då hon inom sin forskning började arbeta med hållbarhet. Under forskningsstudierna har Saman kontinuerligt utvecklat och fördjupat förståelsen för hållbara företag, både på KTH och inom ramen för undervisningsverksamheten vid Karolinska Institutet. Samans styrka är hennes bredd och systemperspektiv i kombination med fokus på lönsamhet, något som ofta saknats inom det traditionella hållbarhetsområdet. Nu kan man gå från idé till genomförande av nya affärsmodeller där hållbarhet är inbäddad som en önskad affärsidé snarare än ett tillägg för en grön miljöprofil. Samans vision är att göra det möjligt för företag att omvandla sina företagsmodeller från linjära till cirkulära för att öka sin konkurrenskraft.

Dr. Farazee Asif

Training & Forskning

linkedin

Asif har forskat inom området cirkulär ekonomi och studerat hur cirkulär ekonomi kan förändra sättet företag drivs på. En av Asifs stora insikter under sina företagsstudier är hur företag med linjära affärsmodeller, som ofta innebär fokus på ”slit och släng” och sätter enorm press på naturresurser och miljö, kan omvandlas till konkurrenskraftiga hållbarhetsinriktade företag. Stort fokus ligger på tillverkningsindustrin, och hur denna kan använda sig av cirkulära affärsmodeller som bygger på återanvändning. Detta är en viktig faktor för företagens tillväxt som bäddar både in ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsaspekter. Asif är specialiserad på processen att gå från linjära till cirkulära affärsmodeller.

Malvina Roci

Project Management and Implementation
Jag är passionerad för de framväxande cirkulär ekonomi konceptet, som framhäver behovet av ett paradigmskifte mot en miljömässigt och ekonomiskt regenerativ ekonomi. Jag kom i kontakt med cirkulär ekonomi under min doktorandstudier som fokuserar på att utveckla analysmetoder och verktyg för att stödja tillverkningsindustrin vid övergången från linjära till cirkulära tillverkningssystem. CirBES banar vägen för att skapa nytt värde för företag, miljö och samhälle. Därför är jag stolt över möjligheten att gå med i CirBES-teamet och arbeta med briljanta människor på engagerande och utmanande problem som har en positiv inverkan på samhället.

linija150x10

CirBES färdigheter

Helhetslösningar för övergången från linjära till cirkulära affärsmodeller tillsammans med vår innovationskraft, utbildningsbakgrund och långa erfarenhet av den akademiska världen mot den cirkulära övergången är det som skiljer oss från konventionella strategiföretag. Vi har kunskap och kompetens inom följande områden:

  • Designstrategier för cirkulära affärsmodeller
  • Logistik
  • Livscykelanalys
  • Hållbar utveckling
  • Projektledning
  • Förvaltning Lean
  • Produktivitetsanalys
  • Utveckling av affärsmodeller
  • Informationsmodellering

Kontakta oss

0 708 43 60 75

E-postadress