Mot en cirkulär industriell värld!

Vad är Circular Business?

Företag behöver tillväxt som är hållbar ur både ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Miljömässig hållbarhet anses ofta vara en skuld och ses som en onödig kostnad av företagen. För att stärka ett företags lönsamhet och samtidigt minska dess miljöpåverkan måste strategi och affärsmodell innefatta både stärkt konkurrenskraft och hållbarhet. Lösningen är en cirkulär affärsmodell. Läs mer

Läs mer om 10 essentials of circular systems (på engelska).

linija150x10

Referenser

linija150x10

CirBES erbjuder

Förståelse och kunskap i cirkulära affärsmodeller

Grundläggande koncept, drivkrafter och möjligheter med cirkulära affärsmodeller i CirBES olika workshops. Läs mer

Assessment och analyser

Är er organisation redo för en cirkulär affärsmodell, eller söker ni metoder för att bedöma er potential? Läs mer om hur CirBES kan hjälpa. Läs mer

Implementation

CirBES erbjuder olika nivåer av stöd i implementeringsprojekt. Läs mer

linija150x10

Partner

linija150x10

Fokusområden

CirBES riktar sig mot alla typer av tillverkare framför allt originalutrustning (d.v.s. Original Equipment Manufacturers – OEMs), till exempel:

  • fordonsindustrin
  • konsumtionsvaror
  • livsstilsprodukter
  • textilindustrin
  • hemelektronik
  • telekommunikationsutrustning
  • tillverkare av lätta och tunga maskiner – t.ex. entreprenadmaskiner
Utöver detta för så riktar CirBES också in sig på att utbilda beslutsfattare, nyckelpersoner och projektdeltagare inom
  • statliga och kommunala myndigheter
  • konsultbolag som jobbar inom tillverkningsindustrin
  • utbildnings- och forskningsorganisationer

Kontakta oss

0 708 43 60 75

E-postadress